O re Nil Doria (Abdul Jabbar) bengali songs guitar chords and lyrics


(D)Ore nil (Bm)doria amai
(G)de re de (A)charia
(D)Bondi hoiya (Bm)monoa pakhi haire
(G)kande roiya (D)roiya
(D)Ore nil (Bm)doria amai
(G)de re de (A)charia
(D)Bondi hoiya (Bm)monoa pakhi haire
(G)kande roiya (D)roiya

(D)Kacher manush (Bm)dure thuiya
(G)Mori ami (A)dhorforaiya (D)re
(D)Kacher manush (Bm)dure thuiya
(G)Mori ami (A)dhorforaiya (D)re

(D)Dahrun jala (Bm)dibanishi
guitarchordworld.net
(D)Dahrun jala (Bm)dibanishi
(G)Ontore (A)ontore

(D)Amar eto shadher (Bm)mono bodhua haire
(G)Ki jani ki (D)kore

(D)Ore shampaner (Bm)naiya
amai (G)de re de (A)viraiya
(D)Bondi hoiya (Bm)monoa pakhi haire
(G)kande roiya (D)roiyaEmoticonEmoticon