Ichhe Dana (Durbin Shohid) bengali songs guitar chords and lyrics


G_________D_____________
Ichhe dana jeno ek fail rod
C_________D____________
Nei je adhar nei kono shok
G________D_________
Surjo keno mele je bolo
C_______D_____________
Nil akashe tai megher palok

G________Em______
Urai cholo sopno dana
C__________D________
Akash chhute nei je mana
G________Em______
Akash hobe moner bari
C__________D_________
Ek mutho nil korbo churi

G________Em_________
Age piche dukkho rashi
C________D__________
Vorer aloy hoy je bashi
G________Em_________
Gomra mukhe vabchota ki
C_________D__________
Hote pakhi r nei je baki (II)

G_________Em______
Urai cholo sopno dana
C___________D________
Akash chhute nei je mana
G_________Em______
Akash hobe moner bari
C__________D_________
Ek mutho nil korbo churi (II)

G________Em_________
Vabna keno hatche pichu
C________D__________
Vabna vebe nei je kichu
G________Em_________
Mone jokhon ghonta chutir
C________D__________
Sopnera sob hoyeche hajir

G_________Em______
Urai cholo sopno dana
C___________D________
Akash chhute nei je mana
G________Em______
Akash hobe moner bari
C_________D_________
Ek mutho nil korbo churiEmoticonEmoticon