Bhalobasha Tarpor (Ornob) bengali songs guitar chords and lyrics


(C)Koshto Gulo (Em)Shekor Choriye
(F)Oi voyanok Eka Chad Tar (G)Shathe
Shopner (C)Alote Jabo (Em)Bole..aa
(F)Jokhon Chokh Bhije Jai (G)Ratee
(C)Koshto Gulo (Em)Shekor Choriye
(F)Oi voyanok Eka Chad Tar (G)Shathe
Shopner (C)Alote Jabo (Em)Bole..aa
(F)Jokhon Chokh Bhije Jai (G)Ratee

(C)Bhalobasha (Am)Tarpor Dite Pare
(F)Goto Borshar (G)Shubash
(C)Bohudin Agge (Am)Tarader Alo
(F)Shunno Adhar (G)Akash
guitarchordworld.net
(C)Bhalobasha (Am)Tarpor Dite Pare
(F)Goto Borshar (G)Shubash
(C)Bohudin Agge (Am)Tarader Alo
(F)Shunno Adhar (G)Akash

Prokhor (C)Rode Pora (Em)Pith
(F)Aguner Kunde Sheka (G)Haat
Shishir (C)Chowai Pabe (Em)Hashi
(F)Ondhokare Kete Jaabe (G)Raat
Prokhor (C)Rode Pora (Em)Pith
(F)Aguner Kunde Sheka (G)Haat
Shishir (C)Chowai Pabe (Em)Hashi
(F)Ondhokare Kete Jaabe (G)Raat

(C)Bhalobasha (Am)Tarpor Dite Pare
(F)Goto Borshar (G)Shubash
guitarchordworld.net
(C)Bohudin Agge (Am)Tarader Alo
(F)Shunno Adhar (G)Akash
guitarchordworld.net
(C)Bhalobasha (Am)Tarpor Dite Pare
(F)Goto Borshar (G)Shubash
(C)Bohudin Agge (Am)Tarader Alo
(F)Shunno Adhar (G)Akash

(C)Koshto Gulo (Em)Shekor Choriye
(F)Oi voyanok Eka Chad Tar (G)Shathe
Shopner (C)Alote Jabo (Em)Bole..aa
(F)Jokhon Chokh Bhije Jai (G)Ratee
(C)Koshto Gulo (Em)Shekor Choriye
(F)Oi voyanok Eka Chad Tar (G)Shathe
Shopner (C)Alote Jabo (Em)Bole..aa
(F)Jokhon Chokh Bhije Jai (G)Ratee

(C)Bhalobasha (Am)Tarpor Dite Pare
(F)Goto Borshar (G)Shubash
(C)Bohudin Agge (Am)Tarader Alo
(F)Shunno Adhar (G)Akash
(C)Bhalobasha (Am)Tarpor Dite Pare
(F)Goto Borshar (G)Shubash
(C)Bohudin Agge (Am)Tarader Alo
(F)Shunno Adhar (G)AkashEmoticonEmoticon