Amar Protichchobi (Aurthohin) bengali songs guitar chords and lyrics


(F#)Mukhta tule (D#m)akashtake (B)dekho arek(C#)b
(F#)Tomar sathe (D#m)achi ami (B)je chiro(C#)kal
(F#)Jochonar (B)alo jokhon (C#)tomar gaye pore
(F#)Ami tokhon (B)thaki tomari (C#)pashe (F#)pashe

(F#)Monta kharap (D#m)kore jokhon (B)tumi eka (C#)thako
(F#)Bhabo ami (D#m)shonai tomay (B)mojar kono (C#)golpo
(F#)Chokher pani (B)muche fele (C#)bhebo ektu (F#)khon
Tomar mathae (B)hathta bulai (C#)jokhon (F#)tokhon

(B)Rater akash (C#)bhora tara (D#)hoetoba (B)chole jabe
Thakbo (C#)hoye ami shuk(F#)tara
(B)Shiter shokal (C#)gacher pata (D#)hoetoba (B)jhore jabe
Thakbo (C#)hoye ami nil (F#)akash

(F#)Dupur bela (D#m)kobitar (B)boita porte (C#)boshe
(F#)Chokher dristi (D#m)jokhon tomar (B)jhapsha hoye (C#)uthe
guitarchordworld.net
(F#)bhebo ami (B)pashei achi (C#)tomar pane cheye
Kobitatae (B)shur boshachchi (C#)ganer moto (F#)kore

(F#)Bhore aloe (D#m)pakhir dake (B)ghumta bhange (C#)jokhon
(F#)Bagantate (D#m)hatar shomoy (B)amay bhebo (C#)tokhon
(F#)Ghasher majhe (D#m)shishir konae (B)takie dekho (C#)tumi
(F#)Ache sethae (D#m)tomar sathe (B)amar proti(C#)chchobi

(B)Rater akash (C#)bhora tara (D#)hoetoba (B)chole jabe
Thakbo (C#)hoye ami shuk(F#)tara
(B)Shiter shokal (C#)gacher pata (D#)hoetoba (B)jhore jabe
Thakbo (C#)hoye ami nil (F#)akash

Easy Version: 


(G)Mukhta tule (Bm)akashtake (C)dekho arek(D)bar
(G)Tomar sathe (Bm)achi ami (C)je chiro(D)kal
(G)Jochonar (Bm)alo jokhon (D)tomar gaye pore
(G)Ami tokhon (C)thaki tomari (D)pashe (G)pashe

(G)Monta kharap (Bm)kore jokhon (C)tumi eka (D)thako
(G)Bhabo ami (Bm)shonai tomay (C)mojar kono (D)golpo
(G)Chokher pani (C)muche fele (D)bhebo ektu (G)khon
Tomar mathae (C)hathta bulai (D)jokhon (G)tokhon

(C)Rater akash (D)bhora tara (E)hoetoba (C)chole jabe
Thakbo (D)hoye ami shuk(G)tara
(C)Shiter shokal (D)gacher pata (E)hoetoba (C)jhore jabe
Thakbo (D)hoye ami nil (G)akash

(G)Dupur bela (Bm)kobitar (C)boita porte (D)boshe
(G)Chokher dristi (Bm)jokhon tomar (C)jhapsha hoye (D)uthe
guitarchordworld.net
(G)bhebo ami (C)pashei achi (D)tomar pane cheye
Kobitatae (C)shur boshachchi (D)ganer moto (G)kore

(G)Bhore aloe (Bm)pakhir dake (C)ghumta bhange (D)jokhon
(G)Bagantate (Bm)hatar shomoy (C)amay bhebo (D)tokhon
(G)Ghasher majhe (Bm)shishir konae (C)takie dekho (D)tumi
(G)Ache sethae (Bm)tomar sathe (C)amar proti(D)chchobi

(C)Rater akash (D)bhora tara (E)hoetoba (C)chole jabe
Thakbo (D)hoye ami shuk(G)tara
(C)Shiter shokal (D)gacher pata (E)hoetoba (C)jhore jabe
Thakbo (D)hoye ami nil (G)akashEmoticonEmoticon