Hashi Mukh (Shironamhin) bengali songs guitar chords and lyrics


[Intro]
E||--------1/-0--------|--------1h-0----------|--------1h-0--------|
B||-----3--------3-----|-----3--------3-------|-----3--------3------|
G||--------------------|--------------------3--|--------------------2-|
D||--0--------------0-|--0--------------0-----|--0--------------0--|
A||--------------------|-----------------------|-----------------------|
E||--------------------|-----------------------|-----------------------|


--------------------------||
----3--2-----------------||
---------3--2-----2--3--||
----------------3--------||
-------------------------||
-------------------------||

(Dm)Prothiti (C)rastai (A#)prothiti (C)janalay
(Dm)Hashimukh (C)hashimukhe (A)anondo (Dm)dhara

(Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (C)hete jai
(Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai
guitarchordworld.net
(Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (C)hete jai
(Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai

(Gm)Rod (A#)uthe geche (C)tomader (F)nogorite
(A#)Alo eshe (C)theme geche (A)tomader (Dm)janalay
(Gm)Anondo (C)hashi mukh (A#)chena chena (C)shobkhane
(F)Eri majhe (A#)cholo mora (A)hariye (Dm)jai

(Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (C)hete jai
(Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai
(Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (C)hete jai
(Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai

(A#)Hariye (A)jete chai
(A#)Tomader (A)rastay
(A#)Hariye (A)jete chai (C)tomader (A)rastay
(Gm)Onek (C)ojanaa bhire (A)shachchya (Dm)nirobotay

(Dm)Rod uthe (A)geche (A#)chena ei (C)nogorite
(Dm)Nagorik (A#)janala (A)hashimukhe (Dm)ekakaar
guitarchordworld.net
(Dm)Anondo (C)utshob (A#)chena chena (C)shobkhane
(F)Eri majhe (C)amader (A)chute jawa (Dm)dorkaar

(Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (C)hete jai
(Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai
(Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (C)hete jai
(Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chaiEmoticonEmoticon