Hariye Giyechhi (Arnab) bengali songs guitar chords and lyrics


-G----------------------------D
Hariye giyechhi, eito joruri khobor
--G----------------------------------D
obak dui chokhe, chaya kape bhoye ovimane
---G-----------------------D
hariye jaoar, niyom nei ekhane
---G------------------------D
harabo bole, paa tipe rode gelei,
------C-----------D---------G
gota shohor bati jele shotorko
---------C---------D-----------G
paye paye harabar jaiga khuje mori.


---G---------------C or Cadd9
Kothao nei jhumjhum ondhokar
---G----------------D
tokkhok daka nishuti te
---G------------C or Cadd9---------D
rupkotha shune shiure othe na gaa.
---G------------C or Cadd9
shopne amar shorire keu
---G--------------D
chorai na shiuli ful
---G-------------C or Cadd9---D
alor akash nuye eshe choy na kopal.


---G------------------------------D
Hariye jaini tobu, etai joruri khobor
---G------------------------------------D
akam thakar hotashai hariye jawar kono mane nei
---G----------------------D
nibir ghore adho alo bisshashe
---G----------------------D
buk'er govire kar jeno dak ashe.


--------C-----------------D--------G
Jodi konodin jhore jhore jai ondhokar
--------C----------D-------------G
bhalobasha dhuye dei gota mukh amar
------------C-----------D-------G
duchokhe shopno bhore diye jai keu
----------C-----D---------G
jodi konodin otut bisshashe,
-------C----D-----G
jodi konodin, jodi konodin,
----------C-------D----------G
jodi konodinnnnnn ummm... jodi konodin.


EmoticonEmoticon