Zarasi Aahat Hoti Hai (Lata) guitar chords and lyrics


 C                               D                               C
Zara Si Aahat           Hoti hai       To Dil Sochtha  hai
C                         Am
Kahi ye             Woh to nahi
C                         Dm
Kahi ye             Woh to nahi....
C                         Am
Kahi ye              Woh to nahi
.............................................
C                          F                   D                        C
Chupke           Sine me         Koi Jaise Sajaa       Detha hai
C                          F                   D                        C
Shaam se        Pahele           Diya Dil Ka Jala      Detha  hai
C                            D
Hai Usi ki           Ye Adaa
C                            Am
Hai Usi ki           Ye Adaa

Repeat : Kahi ye Woh to nahi....


EmoticonEmoticon