Mann udhan varyache (Aga Bai Arechya) guitar tabs lead lyrics

Mayechya Halvya Sparshane khulate
Natyanchya bandhat dhund moharte
Mayechya Halvya Sparshane fulate
Natyanchya bandhat dhund moharte

D|----------3-3-3-3-3-2-0---
A|-3-3-3---------------------
Mann udhan varyache

G|---0----0--------------
D|-0---3----3-3--2-0--
Goj pavasache

G|-------2-2-2--0-0--2-0---------------2--0--2-0----------
D|-------------------------3-2-2-2-3---------------3-2-0--
A|-3-3----------------------------------------------------
Ka hote bebhaan kase gahivarte

Mann udhan varyache
Goj pavasache
Ka hote bebhaan kase gahivarte
Mann uddhan varyache
Mann uddhan varyache

D|-2--3-3--2--3-3-----0-1--0-1--0----0------
A|-----------------3---------------3----3---
Aakashi Swapnanchya harkun bhaan shirte

D|-2--3-3--2--3-3-----0-1--0-1--0----0------
A|-----------------3---------------3----3---
Hurhurtya saanjela kadhi ektech phirte

G|--------2-0-0-0--2-0---------------2-0-0-0--
D|-----------------------3-2--0-0--------------
A|-3-3-----------------------------------------
Savarte bavarte ghar te adkhate ka padte

G|---------2-0-0-0--2-0---------------2---------
D|------------------------3-2----2-3-----3-3-3--
A|-3-3-3-----------------------------------------
Kadhi aashechya hindolya var Mann he vede Jhulate

B|------------3-3-3-3--1--3-------1-3-1-3--1---------
G|---------------------------3-3---------------3-2---
D|-3-3-3-3------------------------------------------3-
Mann tarang houn panyavarti firate

B|------------3-3-3-3--1--3-------1-3-1-3--1----------
G|---------------------------3-3---------------3-2----
D|-3-3-3-3------------------------------------------3-
Ani shanat firuni abhala la bhidate

[REST ARE SAME]

Mann udhan varyache
Goj pavasache
Ka hote bebhaan kase gahivarte
Mann uddhan varyache
Mann uddhan varyache

Runjhunate gungunate
Kadhi gunta te haravte
Kadhi gehrya dolyanchya dohat paar budate
Talmalate sarkhe babade nakalat ka bharkatte
Kadhi mohachya char shanala mann he vede bhoolate
Jaanate jari hey punha punha ka chookate
Bhabade tarihe bhaasanchya maagun padate

Mann udhan varyache
Goj pavasache
Ka hote bebhaan kase gahivarte
Mann uddhan varyache
Mann uddhan varyache


EmoticonEmoticon