Jo Hal Dil Ka (Sarfarosh) guitar tabs lead


jo  hal   dil   ka    dhar ho raha hai
E---0--8--6---4--6----0-0--8--6--4---6
     wo hal di lka     udhar ho raha hai
E---0--8--6--4---6----0--8---6---4--6


EmoticonEmoticon