Bulla Ki Jana Main Kaun (Rabbi Shergill) guitar chords

Intro / Interlude / Outro: |E-B-|A-A-| repeats


Chorus:
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun? 
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?


Verse 1:
E
Na main moman vich maseetan, 
B
Na main vich kufar dian reetan,
A
Na main pakan vich paleetan;
E
Na main andar bed kitaban,
B
Na main rehnda phaang sharaban,
A
Na main rehnda mast kharaban.
E
Na main shadi na ghamnaki,
B
Na main vich paleetan pakeen,
A           B
Na main aaabi na main khaki;
A            B
Na main aatish, na main paun.


Chorus:
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun? 
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?


Verse 2:
E
Na main Arabi na Lahori,
B
Na main Hindi shehar nagaori,
A
Na Hindu na Turk-Pashawri;
E
Na main bhet mazhab de paya,
B
Na main aadam havwa jaya,
A
Na koi apna naam karaya;
E
Avval akhar aap nu jana,
B
Na koi dooja hor pacchana, 
A          B
Mai to na koi hor, siyana.
A           B
Bulle Shah, kharha hai kaun?


Chorus:
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun? 
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?


Bridge:
E         B
Na main moosa, na pharoah,
E           B
Na main jagan, na vich soudn.
A
Na main atish, na main paudn,
D
Na main rahnda, wich nadaun,
G             D
Na main baitthan, na vich bhaun.
A           B
Bulle Shah, kharha hai kaun?


Chorus:
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun? 
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Ooooooo oooooo oo oo oooo...
E     B     A
Ooooooo oooooo oo oo oooo...
E     B     A
Ooooooo oooooo oo oo oooo...
E     B     A
Ooooooo oooooo oo oo oooo...
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun? 
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?
E     B     A
Bulla, ki jaana main kaun?


Original Scale: E major


EmoticonEmoticon