Bole chudiyan (kabhi khushi kabhie gham) guitar tabs lead lyrics

E --------------------------------------
B -9-7-10-9-----------------------------
G---9-----------------------------------
D --------------------------------------
A --------------------------------------
E --------------------------------------
   Bole Churiyan

E --------------------------------------
B -7-9-9-7------------------------------
G-----9---------------------------------
D --------------------------------------
A --------------------------------------
E --------------------------------------
  Bole kungana

E --------------------------------------
B -9-7-10-9-----------------------------
G---9-----------------------------------
D --------------------------------------
A --------------------------------------
E --------------------------------------
   Haye mein ho geya

E --------------------------------------
B -7-9-9-7------------------------------
G-----9---------------------------------
D --------------------------------------
A --------------------------------------
E --------------------------------------
  Tera sajana

E --------------------------------------
B --2-2-2-5-3-3-3-7-5-5-5-7-------------
G--------------------------9------------
D --------------------------------------
A --------------------------------------
E --------------------------------------
  Tere bin ji nahin o lag da mein de mer gaein yan

E -10-------10-10-10---10---------------
B ---9-11-9--------------9-11-9---------
G---------------------------------------
D --------------------------------------
A --------------------------------------
E --------------------------------------
  ..........soniye le ja le ja...etc....


EmoticonEmoticon